فریلنسر ها، اعتماد کنید!

خیلی از اوقات شده است که برای کسی کاری را انجام می دهید ولی هزینه ای در مقابل آن دریافت نمی کنید در واقع هزینه پروژه برای شما پرداخت نمی شود! پوستر طراحی می کنید، طرح را برای کارفرما ارسال می کنید ولی مبلغ پروژه را کارفرما واریز نمی کند، یک شبیه سازی مهندسی انجام می دهید و پس از تحویل دیگر خبری از کارفرما نیست. همه ی این اتفاقات باعث می شود که اعتماد مجری ها به کارفرما ها از بین برود و به سمت کار هایی که نیاز به حضور فیزیکی دارند بروند و از منبع درآمدی مناسبی مثل فریلنسینگ دور بمانند.

چاره چیست؟

راهکار کارینگر برای حل این مشکل

فریلنسر های عزیز کافی است به کارینگر اعتماد کنید. کارفرما پس از ثبت پروژه تعدادی پیشنهاد قیمت و زمان دریافت می کند. براساس اینکه فریلنسر مهارت کافی را داشته باشد و قیمت مناسب ارائه داده باشد، کارفرما یک نفر را به عنوان مجری انتخاب می کند و بلافاصله به صفحه پرداخت هدایت می شود. کارفرما کل هزینه را نزد کارینگر به امانت می گذارد. بنابراین فریلنسر ها مطمئن باشند که پس از پایان کار و تایید آن توسط کارفرما هزینه را دریافت خواهند کرد.

بنابراین به همه فریلنسر ها به شدت توصیه می شود که خارج از بستر کارینگر هیچگونه پروژه ای را قبول نکنند چون احتمال عدم پرداخت هزینه توسط کارفرما وجود دارد. احتیاط شرط عقل است.

trust-karinger